Podjetje TREVEN d.o.o.

Obrtna cona Logatec 22, 1370 LOGATEC

Vodstvo podjetja

Direktor:
Robert Treven
robert@treven.si

Poslovna sekretarka:
Tatjana Gostiša
01 750 92 11
041 66 66 50
Faks 01 750 92 12
info@treven.si

Operativa

Vodja nizkih gradenj:
Dušan Kompara
041 75 97 73
dusan.kompara@treven.si   

Andrej Treven
041 577 913
andrej@treven.si

Vodja visokih gradenj:
Uroš Petrič
031 302 534  

Vodja voznega parka in mehanizacija:
Ožbe Treven
031 310 099

Komerciala

Komerciala in Kalkulacije:
Darko Urbiha, inž.grad.
031 78 19 98
darko@treven.si

Igor Frbežar, inž.grad.
051 30 26 24
igor@treven.si