Predstavitev PLC-ja

Predstavitev novega poslovno-logističnega centra v Logatcu (IOC Zapolje, 1370 Logatec). V letošnjem letu dokončujemo gradnjo poslovnega objekta z bruto površino več kot 15.000 m2. Sam projekt smo poimenovali Poslovno-Logistični Center ali skrajšano PLC. Verjamemo, da lahko skupaj z vašimi idejami temu lepemu objektu damo primerno vsebino.